Privacy

Voldoet u al aan de AVG?

image description

Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de privacy van personen te beschermen. Organisaties mogen alleen persoonsgegevens veilig verwerken en bewaren welke noodzakelijk zijn voor hun bedrijfsproces. Zij moeten hiertoe aantoonbaar maatregelen treffen.

Voor wie is de AVG van belang?
Alle organisaties die gegevens verzamelen en verwerken, welke terug te herleiden zijn tot een natuurlijke persoon moeten voldoen aan de AVG. Opdrachtgevers stellen steeds meer eisen aan privacy en beveiliging van persoonsgegevens. 

AVG compliant in 3 stappen
Speciaal voor organisaties die aantoonbaar willen voldoen aan de AVG, hebben we de AVG module ontwikkeld. Een aanpak waarmee we u in drie stappen ondersteunen alle noodzakelijke organisatorische en IT maatregelen te nemen.

Hier leest u alles over de AVG. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Volgens de AVG moeten een veel organisaties een FG aanstellen. Via onze dienst FG as a service ondersteunen wij u graag op dit gebied. 

image description

Wilt u meer weten hoe wij ook voor u de FG rol kunnen invullen?