Duurzaamheid

image description

Verantwoord omgaan met milieu, de arbeidsomstandigheden en het energiegebruik, wordt steeds belangrijker voor organisaties. Zowel in de private als publieke omgeving. Belangrijk is dat u inzicht heeft in de directe en indirecte milieueffecten van uw organisatie en dat uw bedrijf concrete maatregelen neemt om uw milieuprestaties te verbeteren. Minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder energieverbruik, of een betere arbeidsomstandigheden bij uw leveranciers, zijn enkele onderdelen van een duurzaam beleid. 

Zeker na het klimaatverdrag van Parijs neemt het belang van milieuverantwoord ondernemen toe en wordt bij aanbestedingen steeds vaker gevraagd aantoonbaar te maken dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Met het inrichten van een managementsysteem dat u extern laat toetsen en certificeren zorgt u ervoor dat u uw klanten behoudt en toegang behoudt tot de aanbestedingsmarkt. Het helpt u bovendien efficiënter en kostenbewuster te werken, alsmede minder fouten te maken door de betere beheersing van uw processen. 

Vraag een kennissessie aan
image description

Meer weten over duurzaamheid? Wij helpen u graag.