ISO 50001

Energiemanagement voor het beheersen van uw energieprestaties.

De internationale norm voor Energie Management, ISO 50001:2011, biedt richtlijnen voor verschillende organisaties om hun energieprestaties op systematische wijze te beheersen en te verbeteren. Dit sluit aan op doelstellingen om opwarming van de aarde door broeikasgasemissies tegen te gaan. Organisaties die zich certificeren voor deze norm onderscheiden zich van hun concurrenten en hebben een voorsprong bij openbare aanbestedingen. Bovendien kunnen ze door het invoeren van een energiemanagementsysteem, energie en kosten besparen en bijdragen aan broeikasgasreductie. ISO 50001 is geschikt voor elke organisatie die een energiemanagementsysteem op wil zetten, verbeteren of onderhouden. Hierbij maakt het niet uit of het een groot of klein bedrijf is, met of zonder winstoogmerk. Wij ondersteunen u bij het inrichten van de ISO 50001-norm welke prima is te combineren met uw bestaande managementsysteem. 

image description

Meer weten over duurzaamheid? Wij helpen u graag.