MVO Prestatieladder

MVO Prestatieladder voor aantoonbaar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Organisaties die aantoonbaar willen maken dat ze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kunnen hun managementsysteem inrichten volgens de eisen van de MVO Prestatieladder. Een certificatienorm welke uw duurzame ontwikkeling aan de hand van 33 MVO-indicatoren concreet en objectief aantoonbaar maakt. In samenspraak met uw stakeholders, ontwikkelt u uw MVO-prestaties. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland de 'Criteria Duurzaam Inkopen'. Deze criteria maken daarom deel uit van de certificatie voor de MVO Prestatieladder. Zo is het mogelijk om met de juiste balans tussen People, Planet en Profit, duurzaam te ondernemen.

De MVO Prestatieladder is een certificeerbare norm welke gebaseerd is op internationaal geaccepteerde normen, zoals de ISO 26000 (richtlijnen voor sustainability), de ISO 9001:2015 (kwaliteit), de AA1000 (stakeholdermanagement ) en het Global Report Initiative (GRI). Wij ondersteunen u graag bij de inrichting van de MVO Prestatieladder. Deze norm is prima te combineren met uw bestaande managementsysteem dat we daarmee uitbreiden tot een integraal managementsysteem. De MVO Prestatieladder wordt sinds 2010 in Nederland toegepast en is sinds 2015 ook internationaal erkend. MVO en duurzaamheid worden door grote opdrachtgevers en de overheid gewaardeerd in aanbestedingen. Zo sluit de MVO Prestatieladder prima aan bij de CO2 Prestatieladder, waarbij beide normen elkaar ondersteunen. Er zijn vijf niveaus in de MVO Prestatieladder te onderscheiden, waarbij de verdieping van de MVO-indicatoren toeneemt naarmate het niveau stijgt. 

image description

Meer weten over duurzaamheid? Wij helpen u graag.