BIG/ENSIA

Gemeentelijke zelfevaluatie op het gebied van informatieveiligheid.

Wij begeleiden gemeenten bij de inrichting van hun ISMS en de uitvoering van de ENSIA-zelfevaluatie. Maar ook bij de uitwerking en bewaking van de verbetermaatregelen.  

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is een zelfevaluatie die door gemeenten moet worden uitgevoerd en betrekking heeft op de informatieveiligheid van gemeenten. Met de invoering van ENSIA wordt het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder geprofessionaliseerd. Dit gebeurt door de bundeling van het toezicht op de normen van de BIG alsmede de specifieke normen van de BRP, PUN, Suwinet, BAG, BGT en DigiD. Door het toezicht en de rapportage aan te laten sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus, heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

image description

Meer weten over informatiebeveiliging? Wij helpen u graag.