Kwaliteit

image description
Wij helpen u bij het inrichten en onderhouden van een integraal kwaliteitmanagementsysteem dat voldoet aan ISO 9001, NEN 7510 en/of EN 15224.


Verbeteren van de kwaliteit van uw producten, diensten en processen vraagt om een organisatiebrede aanpak. Startend met het definiëren van een kwaliteitsbeleid dat aansluit op de wensen en belangen van uw stakeholders. Vervolgens is het van belang inzicht te hebben in de belangrijkste risico's bij uw kritische processen en middelen via het uitvoeren van een integrale risicoanalyse. Door het stellen van concrete, meetbare doelen en het implementeren en beheren van effectieve verbetermaatregelen, zult u besparen op de kosten, zal uw klanttevredenheid toenemen en het bedrijfsresultaat duurzaam verbeteren. 

Zo’n continue kwaliteitsverbetering vraagt om een structurele aanpak. Een kwaliteitsmanagementsysteem waarin uw primaire processen centraal staan en dat voldoet aan een objectief te beoordelen kwaliteitsnorm is daarbij onontbeerlijk. 

Wij ondersteunen u graag bij het inrichten en beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) dat nauw aansluit op uw branche en op de organisatiespecifieke wensen. Wij gaan daarvoor graag met u tijdens een vrijblijvende kennissessie bij u op kantoor na wat we voor u kunnen betekenen. 

Vraag een kennissessie aan
image description

Meer weten over kwaliteit? Wij helpen u graag.