ISO 9001

Kwaliteitsnorm als basis voor uw managementsysteem.

Waarom een ISO 9001-certificaat? 

 • Meer kans op opdrachten
  • Uw klanten of opdrachtgevers vragen steeds vaker om dit certificaat.
  • De overheid stelt een ISO 9001-certificering doorgaans als voorwaarde bij aanbestedingen.
 • Betere bedrijfsresultaten
  • Het levert u een gestructureerde en overzichtelijke bedrijfsvoering. 


ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm en wordt ook wel als de basisnorm beschouwd. Deze norm bevat de eisen die gesteld worden aan een gestandaardiseerd kwaliteitsmanagementsysteem. Waardoor kwaliteit meetbaar en controleerbaar wordt. In 2015 is de norm vernieuwd en is de nieuwe ISO 9001:2015-norm gepubliceerd. Dat betekent voor u dat vanaf 15 september 2018 alleen nog ISO 9001:2015-certificaten geldig zijn. Als u nog beschikt over een ISO 9001:2008-certificaat adviseren we u nog dit jaar over te stappen naar de vernieuwde norm. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie uit 2008 zijn:

 • Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem. 
 • Inzicht nodig in bedrijfscontext en behoeften en verwachtingen van stakeholders.
 • Extra aandacht voor leiderschap en commitment bij het (top)management.
 • Sterkere focus op doelstellingen inclusief bijbehorende planning. 
 • Meer aandacht voor het onderhouden van kennis binnen de organisatie.
 • Meer aandacht voor regievoering, uitbesteding processen, producten en diensten.
 • Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen.  
image description

Meer weten over kwaliteit? Wij helpen u graag.