One-Stop-Shopping

Speciaal voor de beroepsgroep Gerechtsdeurwaarders hebben Bouw en Van de Meerendonk, QSCert en ControlSolutions International een one-stop-shopping propositie ontwikkeld. Deze propositie stemt de implementatie, controle en audit activiteiten nauw op elkaar af. Hierdoor krijgt u een kwalitatief hoogwaardig ISMS dat voldoet aan de ISAE 3402

 en ISO 27001 eisen. Bovendien kan de beoordeling hierdoor sneller en goedkoper. Eén onafhankelijke IT auditor die zowel optreedt vanuit ControlSolutions International als QSCert voert alle relevante controles en audits in samenhang uit. Hij beoordeelt de opzet, het bestaan en de werking van uw ISMS, dat met ondersteuning van Bouw en Van de Meerendonk is beschreven en ingericht. De resultaten legt hij vast in een ISAE 3402 rapportage. Gelijktijdig beoordeelt hij namens QSCert middels een audit de documentatie en implementatiegraad van uw ISMS tegen de ISO 27001:2013 eisen. Indien de bevindingen uit de audit worden opgelost ontvangt u een ISO 27001 certificaat.


Uw voordelen!
  • Concurrentievoordeel bij aanbesteding.
  • Aantoonbare beheersing interne controls.
  • Zekerheid (en nachtrust) voor uw opdrachtgever.
  • Modulair opgezet ISMS handboek. 
  • Implementatie en controle volledig afgestemd. 
  • Besparing op de beoordelingskosten.
image description

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor gerechtsdeurwaarders? Neem gerust contact met ons op.