Zorg

Kwaliteit en informatiebeveiliging gecombineerd in één integraal managementsysteem.

image description

Om aantoonbaar te voldoen aan de kwaliteitseisen, beschikt de zorgsector over een eigen norm: de HKZ. Naast het algemene deel zijn er aanvullende eisen voor 28 specifieke sectoren binnen de zorg. Bijvoorbeeld voor de GGZ, Gehandicaptenzorg en VV&T. Vanwege de ontschotting in de zorg neemt het belang toe van de NEN-EN 15224 die wordt beschouwd als de ISO 9001 voor de zorg. Ze is toepasbaar op elk organisatietype in alle sectoren van zorg en welzijn. 

Gerichte aandacht voor informatiebeveiliging en privacy is essentieel binnen de zorgsector. De informatiebeveiligingsnorm NEN 7510 is daarbij relevant. Daarnaast zijn stringente maatregelen nodig om te voldoen aan de Wet Meldplicht Datalekken, de Wet Cliëntenrechten bij Elektronische Gegevensverwerking en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor deelnemers aan Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO) gelden aanvullende MedMij eisen. 

Wij begeleiden u op een praktische manier bij de implementatie en certificatie van uw integraal managementsysteem. Daarbij combineren we de kwaliteits- en informatiebeveiligingsnormen. 

Vraag een kennissessie aan
image description

Meer weten over onze oplossingen voor de zorg? Neem gerust contact met ons op.