MedMij

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

MedMij initiatief
MedMij stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving PGO. Zo’n omgeving – een app of website – moet op een beveiligde en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. MedMij stelt hiervoor de spelregels op. Zoals een NEN 7510 certificaat en aanvullende MedMij eisen. Zie ook een duidelijke factsheet met 5 stappen voor MedMij deelname. 

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving? 
Een persoonlijke gezondsheidsomgeving (PGO) is een website of applicatie waarop je als patiënt al je gezondheidsgegevens verzamelt, beheert en deelt. Met dit online hulpmiddel krijg je als patiënt meer grip op je eigen gezondheidsgegevens. Denk daarbij aan informatie van behandeling tot medicatie, onderzoeksuitslagen enz.  

Ook voldoen aan de MedMij voorwaarden?  Dan is een Information Security Managementsysteem (ISMS) noodzakelijk. Wij helpen u graag bij het inrichten van zo’n ISMS.  

meer informatie

Lees ook onze blog hoe we PGO Quli hielpen bij het verkrijgen van het MedMij label.  


Wat is het verschil tussen een PGO en een portaal van een zorgverlener?
Allereerst kan je als patiënt in je PGO je eigen gezondheidsgegevens verzamelen die afkomstig zijn van verschillende zorgverleners. Bijvoorbeeld zowel van je huisarts als de cardioloog of apotheker. Deze gegevens kun je niet alleen bekijken, maar ook beheren, delen en er zelf informatie aan toevoegen. Denk aan eigen meetgegevens zoals bloedwaardes, bloeddruk, gewicht of hartslag. En bijvoorbeeld e-mails of brieven van je arts. 

Daarnaast kan je als patiënt zelf je eigen PGO kiezen. Mogelijk biedt het digitale portaal van de huisarts of het ziekenhuis dezelfde functies als een PGO. Het verschil is dat je als patiënt niet zelf kunt kiezen welk portaal je wil gebruiken, terwijl dat wel kan bij een PGO. Ook is een PGO een levenslang hulpmiddel: ongeacht de woonplaats of zorgverlener waar je als patiënt onder behandeling bent. De gegevens en je PGO kun je altijd meenemen. Daarmee krijgt de patiënt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. 

In een portaal van een zorgverlener kan een patiënt alleen zijn of haar gegevens bekijken van de zorgverlener die het portaal beheert. Bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis waar de patiënt onder behandeling is.


Kan ik nu al een persoonlijke gezondheidsomgeving krijgen?

Ja er zijn al meerdere PGO’s beschikbaar. U kunt een aantal hiervan vinden op de website DigitaleZorgGids. Deze PGO’s zullende de komende tijd nog verder doorontwikkeld worden. De belangrijkste nu beschikbare functies zijn het online inzien van uw medicatieoverzicht, een e-consult houden of het invoeren van zelfmeetgegevens. Vervolgens biedt een uitgebreide PGO de patiënt toegang tot de eigen gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners. Via het PGO kan de patiënt de gezondheidsgegevens veilig en vertrouwd verzamelen, delen en beheren. 

De verdere ontwikkeling van PGO’s wordt door het programma MedMij gestimuleerd. MedMij bouwt zelf geen PGO, maar ontwikkelt de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op.


MedMij initiatief
Diverse partijen in de zorg en ondersteuning werken samen aan de ontwikkeling van MedMij: brancheorganisaties, verenigingen van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, zorgverzekeraars, patiënten en (lokale) overheden. Deze organisaties vormen samen het Informatieberaad Zorg. Patiënten federatie Nederland coördineert het MedMij-programma en vormt samen met Nictiz (National ICT Instrituut in de Zorg) en het ministerie van VWS het uitvoerende programmateam. 


MedMij label

De kern van het werk van MedMij is het maken van een afsprakenstelsel. Dit stelsel is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners van de grond te krijgen. Dit vertrouwen wordt gesymboliseerd door het MedMij-label dat aangeeft dat een product of dienst voldoet aan het MedMij-afsprakenstelsel.    

Voor het MedMij-label moeten de volgende dingen geregeld zijn:

  • NEN-7510 certificaat 
  • Aanvullende auditverklaring met een onderbouwende rapportage omtrent het voldoen aan MedMij eisen. 


Hoe toon je aan dat je voldoet aan de MedMij eisen?

De softwareleverancier van de zorgaanbieder en PGO leverancier tonen jaarlijks met een aanvullende auditverklaring met een onderbouwende rapportage aan te voldoen aan de eisen voor MedMij. De NEN 7510-certificering en de aanvullende auditverklaring met rapportage dienen te worden afgegeven door een organisatie die NEN 7510 geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie of een NEN 7510 licentieovereenkomst heeft met NEN. Tevens dient het NEN 7510 certificaat te zijn opgenomen in het door NEN beheerde nationale certificatenregister NEN 7510. Voor de onderbouwende rapportage bij de auditverklaring wordt door MedMij een format beschikbaar gesteld. 

image description

Meer weten over onze oplossingen voor de zorg? Neem gerust contact met ons op.