NEN-EN 15224

De ISO 9001 voor de zorg.

De NEN-EN 15224-norm is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties en bevat eisen welke zijn gebaseerd op de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001. De eisen hebben een zorginhoudelijke interpretatie en zijn afgestemd op een zorginhoudelijke omgeving. In tegenstelling tot de specifieke HKZ-normen is de NEN-EN 15224-norm generiek toepasbaar op elk organisatietype in alle sectoren van welzijn en de gezondheidszorg. Ze voldoet aan de gestelde vereisten voor zorginstellingen, ziekenhuizen en dergelijke.

De norm is gebaseerd op de principes en uitgangspunten van de ISO 9001-norm, aangevuld met specifieke aspecten voor de gezondheidszorg. Daarbij hanteert ze de volgende 11 kwaliteitskenmerken die onder andere betrekking hebben op geschikte zorg, beschikbaarheid, continuïteit, doeltreffendheid en doelmatigheid, gelijkwaardigheid, zorg gebaseerd op bewijs en kennis, focus op de zorgontvanger, patiëntveiligheid en toegankelijkheid van zorgverlening. De norm gaat ook in op aspecten met betrekking tot risicomanagement in de zorg voor het gehele traject van planning, uitvoering en beheersing van processen. 

image description

Meer weten over onze oplossingen voor de zorg? Neem gerust contact met ons op.