Basis checklist informatiebeveiliging

Check direct wat u in ieder geval moet weten en ingericht hebben om te voldoen aan de informatiebeveiligingsnormen.

  • Is bekend wie de belanghebbenden van uw organisatie zijn en wat zij verwachten van u op het gebied van informatiebeveiliging?
  • Heeft de leiding het informatiebeveiligingsbeleid en -doelen voor uw organisatie concreet ingericht en is zij actief betrokken bij informatiebeveiliging?
  • Is er een volledige risicoanalyse, inclusief business impactanalyse op informatiebeveiliging uitgevoerd?
  • Zijn er voldoende middelen, budget en deskundige, bewuste medewerkers beschikbaar voor informatiebeveiliging?
  • Worden risico’s op het gebied van informatiebeveiliging planmatig vastgesteld, gedeeld en direct opgepakt op de werkvloer?
  • Wordt minimaal jaarlijks gemeten en geanalyseerd wat de prestaties zijn op het gebied van informatiebeveiliging?
  • Worden informatiebeveiligingsincidenten en de daarbij behorende verbetermaatregelen systematisch geregistreerd en bewaakt?


Wilt u meer in detail weten in welke mate u voldoet aan de voorwaarden van ISO 27001?

Vraag dan de uitgebreide checklist aan.
Vraag uitgebreide checklist aan

Kunt u alle vragen nog niet overtuigend met ja beantwoorden?

Vraag dan een kennissessie aan waarin wij vrijblijvend uw specifieke situatie en wensen met u bespreken.
Vraag een kennissessie aan