Smart Optimalisatie

Zorg dat uw managementsysteem optimaal bijdraagt aan duurzame performance verbetering.

image description

Wij helpen u via de Plan-Do-Check-Act verbetercyclus echte verbetering voor uw organisatie en uw klanten te bereiken.

Het implementeren van een managementsysteem is vaak slechts het begin. Om uw managementsysteem maximaal te benutten is het van belang om: 

 • Een heldere strategie te formuleren die in lijn is met het doel van de organisatie; 
 • De strategie te vertalen naar optimale bedrijfsprocessen en concrete doelen; 
 • Bewustwording te creëren onder de medewerkers t.b.v. het gewenste gedrag. 
Vraag een kennissessie aan
 • ​Strategie en leiderschap

  Hoe zorgt u ervoor dat uw certificering (ISO, ISAE, SOC, NEN, HKZ, KBvG) bijdraagt aan het efficiënt behalen van uw organisatiedoelen? Dit is de vraag die we beantwoorden tijdens de strategiesessie van Bouw en van de Meerendonk. We gaan daarin samen met u op zoek naar een aanscherping van uw strategie en een praktische vertaling daarvan naar de verschillende aandachtsgebieden. U krijgt daarmee inzicht in context, rollen, processen, projecten en acties en het zorgt voor een concreet beleidsplan met meetbare doelen.  
 • Procesoptimalisatie

  Hoe zorgt u ervoor dat uw certificering (ISO, ISAE, SOC, NEN, HKZ, KBvG) ook daadwerkelijk bijdraagt aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen? Door middel van onze pragmatische aanpak en branchekennis zijn wij in staat om de gewenste situatie in kaart te brengen en af te zetten tegen de huidige situatie. We helpen u vervolgens met het inrichten van de geoptimaliseerde bedrijfsprocessen. Bij een succesvolle inrichting hoort het creëren van draagvlak binnen alle lagen van de organisatie. Wat begint met een grondige analyse leidt uiteindelijk tot efficiëntere en effectievere processen. Continu verbeteren staat bij ons centraal. 

 • Bewustzijn verbeteren

  80% van de informatiebeveiligingsincidenten wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Door middel van continue analyses brengen wij het niveau van bewustzijn in kaart. Met behulp van de verkregen informatie uit SmartManSys zetten we passende verbetermaatregelen in om het gedrag van de medewerkers te veranderen in de juiste richting. Op die manier zetten we in op continue verbetering van het gedrag van medewerkers. Een concreet voorbeeld van een analysemethode is het simuleren van een phishing attack, waarbij het doel is om persoonlijke informatie te ontfutselen. Daarmee krijgt de organisatie een eerste indicatie van het niveau van bewustzijn. Deze informatie geeft inzicht in mogelijke verbetermogelijkheden voor de organisatie.    

image description

Meer weten hoe we u kunnen helpen met onze dienst Smart Optimalisatie? Neem gerust contact met ons op.