SmartManSys

Het professionele managementsysteem in de cloud.

image description

Voldoen aan normen zoals bijvoorbeeld ISO of NEN is steeds belangrijker voor organisaties. Toch horen we ondernemers vaak verzuchten dat dit lastig, duur en bureaucratisch is. Wij zijn ervan overtuigd dat het anders kan. Daarom ontwikkelden we SmartManSys; de nieuwe professionele online oplossing voor het inrichten en onderhouden van uw managementsysteem. 

SmartManSys biedt aanpasbare, branchespecifieke sjablonen en modules aan waarmee uw managementsysteem helemaal afgestemd wordt op de specifieke situatie van uw organisatie. Efficiënt en direct toepasbaar op de werkplek via tablet en mobiel. Bedrijfsinformatie is veilig opgeslagen bij een Nederlands ISO 27001-gecertificeerd datacenter. SmartManSys gebruikt geavanceerde technologie en best practices om kostbare informatie veilig te stellen. 

Uw voordelen:  

 • Snellere inrichting en goedkoper onderhoud van uw managementsysteem; 
 • Realtime inzicht in actuele risico’s, incidenten en afwijkingen; 
 • Eenvoudiger en goedkoper beheer van uw managementsysteem; 
 • Certificering gegarandeerd.

Voor iedere organisatie hebben we een pakket dat past! Lees meer over SmartManSys.

Vraag een demo aan
 • Basispakket

  Het instappakket bevat alle noodzakelijke functionaliteiten om uw managementsysteem in te richten en te beheren.


  Persoonlijk dashboard
  Direct toegang tot uw favoriete processen en documenten. Maar ook ziet u op uw dashboard de nieuwsberichten en de taken die aan u zijn toegekend en de taken die u zelf heeft aangemaakt.


  Managementhandboek
  Certificering kan eenvoudiger en tot twee keer sneller. Met de slimme sjablonen en tekstblokken op maat. Via de SmartManSys bibliotheek krijgt u toegang tot de essentiële kenmerken en best practices van
  uw branche. Zo krijgt u geen ‘papieren tijger’, maar een bondig en aansprekend managementhandboek waarin uw primaire proces centraal staat. Bovendien vindt u alle gedocumenteerde informatie overzichtelijk bij elkaar.


  Referentietabel
  ‘Onder de motorkap’ zorgt SmartManSys ervoor dat alle koppelingen tussen de normen en uw managementhandboek op orde zijn. Dit is noodzakelijk voor de externe auditor. Deze referentietabel geeft hem of haar
  direct inzicht in de maatregelen die u heeft getroffen om te voldoen aan de eisen uit de normen. Maar u heeft er geen omkijken meer naar.


  Afwijkingenregister
  Realtime inzicht in de actuele risico’s en afwijkingen. Alle afwijkingen overzichtelijk bijeen en gerangschikt naar herkomst, aandachtsgebied en medewerker. Via de analysefunctie bepaalt u de ernst, urgentie
  en de oorzaak van een afwijking. Zo weet u direct welke afwijkingen bij voorrang aandacht nodig hebben.


  Takenregister
  Na analyse van de afwijkingen definieert u de passende maatregelen. Zo kunt u de noodzakelijke maatregelen nemen waardoor u voldoet aan de wet- en regelgeving. Met één druk op de knop wijst u de taken toe aan de juiste
  specialist binnen uw organisatie. SmartManSys bewaakt voor u de voortgang van de maatregelen. U ziet de status van alle taken in één oogopslag, zodat u volledig in control blijft.

 • Modules op maat

  Aanvullend op het basispakket kunt u kiezen voor één of meerdere modules. 


  DPIA module
  De Privacy wetgeving AVG vraagt organisaties de risico's goed in kaart te brengen en de juiste maatregelen te treffen om de veilige verwerking van persoonsgegevens te verzekeren. Met de Data Protection Impact Assessment (DPIA), een slimme privacy checklist, krijgt u snel inzicht in de risico's die uw organisatie loopt. Vervolgens kunt u op basis van de adviezen, de juiste maatregelen definiëren en via SmartManSys uitzetten en monitoren. 


  Auditmodule
  Uw interne auditproces strak gemanaged. SmartManSys biedt u de juiste vragen, afgestemd op het type onderzoek dat u wenst uit te voeren. Tijdens de interviews legt u de bevindingen systematisch vast. SmartManSys helpt u vervolgens de bevindingen te clusteren en te analyseren. De serieuze bevindingen worden automatisch geregistreerd als afwijking in het afwijkingenregister. Tenslotte creëert u met SmartManSys met één druk op de knop een professioneel auditrapport ten behoeve van het management.

 • Normen en wetten

  In SmartManSys is een groot aantal normen en wetten opgenomen, die opgenomen kunnen worden in uw managementsysteem. Omdat het handboek is gebaseerd op uw primaire en ondersteunende processen, is het mogelijk één of meerdere normen te koppelen
  aan uw handboek. De relevante tekstblokken worden dan automatisch toegevoegd aan uw handboek. 


  Normen die zijn opgenomen zijn:


  • ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem 
  • ISO 27001:2013 Informatiebeveiligingsmanagementsysteem 
  • AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
  • NEN 7510:2017 Informatiebeveiliging in de zorg 
  • MedMij Informatiebeveiliging Afsprakenstelsel Aanvullende Auditverklaring 
  • ISO 14001:2015 Milieumanagementsystemen 
  • NEN 7512:2015 Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling 
  • NEN 7513:2017 Medische informatica – Logging – Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers 
  • MVO Prestatieladder:2013 MVO Managementsysteem 
  • ISO 50001:2011 Energiemanagementsystemen 
  • ISO 22301:2012 Business Continuity Management Systems 
  • NTA 8009:2011 Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor ziekenhuizen 
  • SSAE 18 Informatiebeveiliging en privacy 
  • Regeling Certificatie Arbodiensten Richtlijn Arbodiensten 
  • BIR:2017 Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst 
  • ISO 45001:2014 Arbeidsveiligheid 
  • KBvG Kwaliteit Verordening kwaliteit van werken 
  • KBvG Administratief Verordening administratief 
  • NVI Incassokeurmerk Ned. Ver. Gecertificeerde Incasso-ondernemingen 
  • BC 5701:2018 Privacymanagementsysteem 
  • ITIL V3:2011 IT Servicemanagement 
  • GDPR General Data Protection Regulation 
  • HKZ 123-2015 KMS Algemeen organisatieonderdeel 
  • ISO 20000-1:2011 Information technology - Service management 
  • HKZ 129-2015 KMS voor GGZ 
  • HKZ 118-2015 KMS voor Gehandicaptenzorg 
  • Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders 
  • Trust Services Principles:2015 Common Criteria; Additional Criteria; Privacy Criteria 
  • TSP section 100:2017 Trust services criteria 
  • Uitvoeringswet AVG 
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, 
  • BCI - Good Practise Guidelines 2013 Business Continuity raamwerk 
  • VCA:2008-5.1 VGM Checklist Aannemers 
  • ISO 26000:2009 Social responsibility guideline 
  • ISO 17024:2012  Conformity assessment
  • General requirements for bodies operating certification of persons

image description

Wilt u kennis maken met de voordelen van SmartManSys? Of heeft u andere vragen? Wij helpen u graag.