Europese richtlijnen direct van invloed op de continuïteit van jouw organisatie

Gert KogenhopOperationeel Manager BCM

Ontdek hoe Europese richtlijnen een cruciale rol spelen in de bedrijfscontinuïteit en digitale weerbaarheid van jouw organisatie. Verken de impact van NIS2.

Wat heeft wet- en regelgeving te maken met de voortgang van jouw business? Welke eisen worden vanuit toezichthoudende instanties gesteld aan een plan bij calamiteiten of het stilvallen van jouw organisatie? Europese regulering, zoals de NIS2-richtlijn en de DORA-verordening, hebben anno 2024 een groeiende impact op ook jouw bedrijfsvoering. Organisaties moeten namelijk voldoen aan strengere eisen voor cybersecurity en digitale weerbaarheid, vooral als aanbieder van essentiële diensten of digitale dienstverlener.  

Deze strengere eisen omvatten bijvoorbeeld het herzien van Business Continuity Management (BCM) strategieën:  

  • Risicobeoordeling en -beheer: identificatie, evaluatie, beheersing 
  • Continuïteitsplanning: procedures, alternatieven, middelen 
  • Back-up en herstel: gegevensback-ups, redundantie, herstel 
  • Training en bewustwording: oefeningen, bewustzijn, rollen 
  • Partnerships en samenwerking: relaties, samenwerking, hulpbronnen. 

Een goede samenwerking met toezichthoudende autoriteiten en stakeholders is van doorslaggevend belang, zowel bij het vaststellen van compliance als bij het delen van informatie en best practices. Door actief betrokken te zijn bij cybersecurity-ontwikkelingen en regelgeving, kan jouw organisatie haar aanpak voortdurend verbeteren en wendbaar blijven bij de continu veranderende bedreigingen.  

Ontdek in deze blog hoe onze benadering van BCM en digitale weerbaarheid jouw organisatie helpt om voorop te blijven lopen in een steeds digitaler wordende wereld. Leer hoe technologische en organisatorische aspecten elkaar aanvullen om de veiligheid en veerkracht van jouw organisatie te waarborgen, en ontdek praktische tips en inzichten voor effectieve implementatie. 

NIS2: verbetering van digitale weerbaarheid 

De NIS2-richtlijn (Network and Information Security), opvolger van NIS 1.0, legt de nadruk op het delen van cyberbeveiligingsinformatie en het nemen van risicobeheersmaatregelen voor organisaties die essentiële diensten aanbieden. Dit geldt voor de maakindustrie, dienstverlening en zaken als energie, water, vervoer en gezondheidszorg, om er maar een paar te noemen.  

De focus hierbij ligt op cyberdreiging en het voorkomen van impact voor organisaties. Impact zoals aansprakelijkheid en stilstand van de bedrijfsvoering. Ook is er meer aandacht voor de schade op betrokken mensen, denk hierbij bijvoorbeeld aan privacy schending.  

 Voor de specifiek benoemde sectoren en hun kritieke leveranciers betekent dit een verplichting tot het versterken van de digitale weerbaarheid en het rapporteren van incidenten, plus de continuïteit van dergelijke diensten te waarborgen wanneer zij worden geconfronteerd Lees hier meer over in deze blog.

DORA: focus op operationele weerbaarheid 

DORA, oftewel de Digital Operations Resilience Act, is specifiek gericht op de financiële sector en heeft als doel financiële organisaties weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Deze verordening legt de nadruk op het beheersen van IT-risico’s en het waarborgen van de operationele weerbaarheid in een steeds meer digitaal wordende wereld. ICT is in bepaalde sectoren van onze economie de grootste afhankelijkheid en houdt het draaiende, waaronder de financiële sector, en verbetert de werking van de interne markt. Meer digitalisering en onderlinge verwevenheid leidt tot kwetsbaarheden en vergroten dientengevolge het ICT-risico,

Zelf aan de slag na dit webinar 

Wil je meer weten over het inrichten van een Business Continuity Management (BCM) systeem en hoe je jouw organisatie kunt voorbereiden op de impact van Europese richtlijnen zoals NIS2 en DORA? Schrijf je dan in voor ons aankomende webinar waarin we dieper ingaan op dit onderwerp en praktische tips bieden voor het implementeren van een effectief BCM-systeem. We kijken ernaar uit om je daar te verwelkomen! Informatie en inschrijven.

Weerbaarheid binnen essentiële entiteiten (NIS2) en specifiek de financiële sector (DORA) 

Vanuit de EU wordt middels NIS2 en DORA duidelijke eisen gesteld aan de inrichting en toepassing van BCM. De financiële sector is een cruciale speler in onze samenleving en staat bloot aan toenemende cyberdreigingen. Vandaar voor deze sectorspecifiek nog de DORA. De implementatie van NIS2 en DORA vereist dat financiële instellingen proactieve maatregelen nemen om hun digitale infrastructuur te beschermen en operationele veerkracht te waarborgen. Vul echter de sector maar in waar je zelf actief in bent en je zult zien dat dit vergelijkbaar is en zou dus ook daar BCM toegepast moeten worden, echter zonder de ‘wettelijke druk’ in de vorm van deze verordeningen.  De centrale rol van ICT is vanzelfsprekend niet uniek voor de met de NIS2 en DORA beoogde sectoren, maar ook binnen jouw eigen organisatie. 

Jouw organisatie en Business Continuity Management 

Is jouw organisatie voorbereid op onverwachte bedrijfsverstoringen? Business Continuity Management (BCM) is essentieel om proactief te kunnen reageren op deze uitdagingen. BCM is de manier om een veerkrachtige bedrijfsvoering te waarborgen. BCM garandeert een ononderbroken bedrijfsvoering, zelfs tijdens natuurrampen, technische storingen, personele uitdagingen of cyberdreigingen. Het implementeren van een BCM-managementsysteem conform ISO 22301 is niet alleen cruciaal voor grote organisaties, maar wordt ook steeds belangrijker voor het MKB. Waarom? Omdat MKB-bedrijven ook kwetsbaar zijn voor verstoringen en bedreigingen die hun bedrijfsvoering kunnen verstoren. Denk aan toenemende digitale afhankelijkheid, verhoogde cyberdreigingen, nalevingsvereisten, leveringsketenrisico’s, klantverwachtingen en verzekeringsvereisten. Door BCM te implementeren, draagt jouw organisatie bij aan verantwoord ondernemen en investeert het in toekomstige stabiliteit en groei. 

Risicobeheer en compliance in de digitale Wereld: een integrale aanpak met BMGRIP 

Risicobeheer en compliance spelen een cruciale rol in de hedendaagse digitale omgeving, vooral in het licht van NIS2 en DORA. Deze regelgeving legt niet alleen de nadruk op het versterken van digitale weerbaarheid, maar ook op het naleven van strikte meldings- en rapportageverplichtingen, het uitvoeren van tests voor operationeel weerstandsvermogen, en het monitoren van IT-risico’s van derde partijen. BMGRIP biedt een integrale aanpak waarbij expertise op het gebied van BCM, NIS2, DORA, informatiebeveiliging en privacy wordt gecombineerd. Deze geïntegreerde benadering stelt organisaties in staat om effectief om te gaan met risicobeheer en compliance in een steeds complexere digitale wereld. 

Mogelijk ook interessant 

De implementatie van Europese richtlijnen zoals NIS2 en DORA heeft aanzienlijke gevolgen voor bedrijfscontinuïteit en digitale weerbaarheid, vooral in de aangemerkte essentiële sectoren en specifiek de financiële sector. Compliance daaraan zal uiteindelijk voor alle sectoren van groot belang blijken te zijn en niet meer als vrijblijvend kunnen worden ervaren. Het is van het grootste belang voor organisaties om proactief te handelen en te voldoen aan de vereisten van deze richtlijnen en zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van cybercrime en operationele verstoringen.   Voor meer interessante onderwerpen en updates kun je ook een kijkje nemen op onze blog pagina op en op https://kader.nl/actueel/. Hier vind je informatie over onder andere Business Continuity Management en Information Security. 

Reken op ons team

Wil je jouw organisatie voorbereiden op onverwachte bedrijfsverstoringen en de impact van Europese richtlijnen zoals NIS2 en DORA? Onze deskundige consultants staan klaar om jouw organisatie te begeleiden in de wereld van bedrijfscontinuïteit. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek over de specifieke behoeften en uitdagingen van jouw organisatie. Samen kunnen we bekijken hoe jouw organisatie stappen kan zetten op het gebied van bedrijfscontinuïteit of kan voldoen aan de vereisten van ISO 22301.

Blog geschreven door Gert KogenhopOperationeel Manager BCM

Deel dit bericht:

Realiteitszin bij het werken met de NEN 7510 in de zorg: balanceren tussen veiligheid en praktisch gemak

In de complexe wereld van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg staat één uitdaging centraal: het vinden van de juiste balans tussen veilig...

Klaar om je security, privacy en continuity
binnen jouw organisatie te verbeteren?

Adres

Computerweg 22
3542 DR Utrecht

KvK: 30277648
BTW: NL 8217.37.612.B01

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP