Operational Technology security

Hacktivisten, insiders, terroristen. De toenemende digitale dreiging is voor organisaties wereldwijd een groot probleem.
  • Grip op privacy, security & continuity
  • Begeleiding bij certificering
  • Direct hulp bij acute incidenten

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Wat is Operational Technology (OT) security?

Productieomgevingen, kerncentrales, bruggen sluizen. onder Operational Technology (OT) verstaan we de hard- en software die industriële apparatuur, activa en processen monitort of bestuurt.

Systemen die in een Industrial Control System (ICS) met elkaar zijn verbonden en samen zorgen – soms indirect – voor de aansturing van de (kritieke) industriële systemen. Hierbij kun je denken aan de industriële technologie die de motoren van een sluis bestuurt of de software die robots in een fabriek aanstuurt.

OT-security is de combinatie van technische en organisatorische maatregelen die worden ingezet om industriële systemen en netwerken te beschermen tegen (cyber)aanvallen. Denk hierbij aan toegangsrechten op een besturingssysteem gecombineerd met een opgeleide operator die gescreend is met een VOG. OT-security zorgt voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van jouw OT-omgeving.

Bij het vormgeven van deze maatregelen is het belangrijk te beseffen dat industriële-automatisering en kantoorautomatisering steeds meer naar elkaar toe groeien. OT-omgevingen zijn namelijk steeds vaker aangesloten op IT-netwerken die in verbinding staan met het internet.

 De voordelen van OT-security

Het is voor zowel jouw interne organisatie als naar jouw stakeholders toe van essentieel belang om de (informatie)beveiliging van jouw OT-omgeving op orde te hebben. OT-Security brengt dan ook een aantal voordelen met zich mee:

  • Je bent bewust weerbaar tegen ongeplande verstoringen en criminelen die jouw kritieke (OT) infrastructuur willen manipuleren en financiële schade willen toedoen.
  • Met de juiste OT-security ben je aantoonbaar weerbaar tegen cyber crome
  • Met een magagementsysteem voor OT-security borg je OT-security en ben je in staat continu te verbeteren.

Certificaat OT-security: onze route

Wet – regelgeving en standaarden zijn bedoeld om de risico’s in het kader van informatiebeveiliging doordacht te managen. De Europese verordening machineproducten en de IEC 62443 norm zijn eisen en normen die jouw organisatie hierbij kunnen helpen.

De IEC 62443 is een set aan internationale normen die als Managementsysteem standaard dienen voor de veiligheid in industriële automatiserings- en controlesystemen, industriële meet- en regeltechniek en (communicatie) netwerk- en systeembeveiliging.

Met het OT-security certificaat bewijst je dat jouw organisatie alle passende maatregelen heeft genomen om de risico’s op het gebied van OT-security af te dekken. Je toont daarmee aan dat uw Operational Technology-omgeving beschikbaar, integer en vertrouwelijk blijft en dat jouw afnemers of de maatschappij op jouw dienstverlening kunnen rekenen. Naast dat een OTS-MS jouw managementsysteem borgt en continu verbetert, heb je de mogelijkheid om te certificeren volgens de IEC 62443 standaard. Daarmee toont je aan stakeholders aan dat jouw OT-security de aandacht krijgt die het verdient.

Op onze pagina over certificeren lees je meer over wat dat inhoudt en wat erbij komt kijken.

Wil je weten of de OT-security binnen jouw organisatie goed georganiseerd is? Een nulmeting geeft je het antwoord. Samen met jou brengen we de situatie in kaart. Met de uitkomst en de actielijst die je van ons krijgt kun je de volgende stappen zetten om de OT-veiligheid van jouw organisatie verder te brengen.

Haal een expert aan boord

Wij maken organisaties al 10 jaar weerbaar tegen risico's

Veelgestelde vragen

OT-security (Operational Technology Security) richt zich op de beveiliging van industriële controlesystemen en operationele technologie. Het verschilt van IT-security doordat het zich specifiek richt op de bescherming van fysieke processen en kritieke infrastructuur.

Onvoldoende OT-security kan leiden tot operationele verstoringen, productiestilstand, veiligheidsrisico's en zelfs ernstige schade aan apparatuur en installaties.

Beveiligingsmaatregelen omvatten segmentatie van netwerken, implementatie van firewalls, regelmatige patching, en monitoring van netwerkactiviteiten.

Menselijk gedrag is cruciaal. Training en bewustmaking van personeel over veiligheidsprotocollen verminderen het risico op fouten en menselijke fouten die kunnen leiden tot beveiligingsproblemen.

Integratie omvat het ontwikkelen van een holistische aanpak waarbij OT-security naadloos is geïntegreerd in het bredere cybersecurityraamwerk van een organisatie.

Legacy-systemen hebben vaak beperkte beveiligingsmogelijkheden. Upgraden, patchen of het implementeren van compenserende beveiligingsmaatregelen zijn noodzakelijk om deze systemen te beschermen.

Risicobeoordelingen, kwetsbaarheidsscans, en continue monitoring zijn essentieel om OT-securityrisico's te identificeren en effectieve beheersmaatregelen te implementeren.

Standaarden zoals IEC 62443 en NIST SP 800-82 bieden richtlijnen en frameworks voor het implementeren van OT-security.

Gevolgen kunnen variëren van productiestilstand en financiële verliezen tot ernstige schade aan apparatuur en mogelijke veiligheidsincidenten.

Regelmatige updates van beveiligingsprotocollen, continue monitoring van bedreigingslandschappen en betrokkenheid bij de OT-securitygemeenschap helpen organisaties zich proactief voor te bereiden op nieuwe en opkomende bedreigingen.

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP