Bewustwordings-training medewerkers

Succesvol veranderen begint bij bewuste medewerkers.

  • Krijg grip op privacy, security & continuity
  • Expert in certificering & procesoptimalisatie
  • Schaalbare methodiek

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Wat houdt een bewustwordingstraining voor medewerkers in?

Succesvol veranderen vereist dat je medewerkers zich bewust zijn van het nut en de noodzaak van een andere werkwijze. Medewerkers kunnen vragen hebben als: wat levert het op en wat vraagt dat van mij?

Tijdens de training wordt het waarom, wat, hoe en wie voor de medewerkers beantwoord. Uiteraard wordt vooraf gezamenlijk bepaald waar de focus op ligt.De vier stappen van een veranderingsproces

Gedragsverandering van medewerkers gaat niet vanzelf, maar verloopt in een aantal stappen. Bewustwording van de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging is essentieel om als organisatie weerbaar te zijn tegen cybercrime. Samen met het management, dat immers een voorbeeldfunctie heeft, bepalen we de aanleiding en doelstelling van de training. 

  • Allereerst wordt de aanleiding en noodzaak van de verandering voor iedereen helder gemaakt door leiding. En van harte door hen onderschreven en uitgedragen (Waarom).
  • Vervolgens wordt de strategische richting duidelijk gemaakt en vertaald naar doelen voor resultaat en gedrag. (Wat).
  • Daarna wordt duidelijk gemaakt hoe het veranderprogramma wordt gestructureerd en planmatig uitgevoerd. Bij voorkeur met zichtbare korte termijn successen voor meer betrokkenheid (Hoe). Bijvoorbeeld tijdens een certificeringstraject waarbij een managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt ingericht.
  • Tenslotte wordt helder gemaakt wie betrokken is en wat de impact van de verandering is op de eigen werksituatie (Wie).

Inhoud & resultaat van de training

Tijdens de interactieve bewustwordingstrainingen staan we uitvoerig stil bij de vier onderdelen van het veranderingsproces. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen krijgen de deelnemers inzicht in het doel en effecten van de nieuwe situatie. Je collega’s maken zelf een concreet actieplan met daarin de concrete acties die ze zelf of met het team gaan uitvoeren om de gewenste verbeteringen te realiseren.

Wat is het uiteindelijke resultaat van onze training?

  • Sterkere verbinding tussen strategische doelen en gedrag van medewerkers
  • Medewerkers beschikken over de vereiste competenties
  • Meer betrokkenheid door planmatige aanpak.

Haal een expert aan boord

Wij maken organisaties al 10 jaar weerbaar tegen risico's

Veelgestelde vragen

Betrek je medewerkers bij het veranderingsproces. Veranderingen in het bedrijf gaan altijd gepaard met vragen. Wij begeleiden organisaties graag bij dit proces. Lees de veelgestelde vragen voor meer duidelijkheid. Of neem contact met ons op voor meer informatie.

Bewustwordingstraining helpt medewerkers de noodzaak van verandering te begrijpen, zoals bij certificeringstrajecten of procesoptimalisaties die impact hebben op hun dagelijkse werk​.

Tijdens deze bewustwordingstrainingen is een belangrijke rol ingeruimd voor de leiding van de organisatie. Deze maakt duidelijk waarom de verandering noodzakelijk is en waarom ze nu wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld redenen vanuit klant- en organisatieperspectief. Ook wordt stilgestaan bij het resultaat van de verandering. Wat is er veranderd als dit traject klaar is? Tenslotte geeft de leiding aan dat er tijd en budget beschikbaar is om deze verandering succesvol door te voeren.

Wij geven trainingen voor onderwerpen als informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement. Bij iedere training die we geven vinden we interactie heel belangrijk, zodat het echt gaat leven bij de medewerkers.

Na een bewustwordingstraining is het natuurlijk nog niet afgelopen. Verandering blijft een doorlopend proces. Belangrijk blijft hierbij de support vanuit management/leiding en natuurlijk herhaling. Wij helpen graag met het meedenken over de juiste (jaarlijkse) opvolging na de eerste training.

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP