Bedrijfscontinuïteit

Waarom vraagt bedrijfscontinuïteit om inzicht en een goed plan? Heb je er weleens bij stilgestaan wat een week zonder toegang tot jouw klant- en bedrijfsgegevens betekent voor jouw bedrijf?
  • Grip op privacy, security & continuity
  • Implementatie managementsysteem
  • Trainingen & coaching mogelijk

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Wat houdt bedrijfscontinuïteit in?

Bedrijfscontinuïteit verwijst naar de strategische en operationele maatregelen die een organisatie neemt om de essentiële functies te waarborgen en snel te herstellen na onvoorziene incidenten of calamiteiten. Dit omvat het identificeren van potentiële bedreigingen, het ontwikkelen van plannen voor risicobeheer en het implementeren van maatregelen om de impact van verstoringen te minimaliseren.

Het doel van bedrijfscontinuïteit is om de bedrijfsvoering te handhaven, klantenservice te waarborgen en reputatieschade te voorkomen. Bedrijfscontinuïteit omvat vaak het opstellen van noodplannen, het herstel van IT-systemen, en het trainen van personeel om snel en effectief te reageren op verstoringen.

Waarom bedrijfscontinuïteit?

Organisaties lopen altijd het risico dat het uitvoeren van de eigen bedrijfsactiviteiten verstoord wordt door onvoorziene incidenten of calamiteiten. Denk bijvoorbeeld aan brand, elektriciteitsstoringen, aanvallen op de ICT-systemen, maar ook aan menselijk handelen.

Daarnaast is gebleken dat een bedrijfscontinuïteitsplan en/of ontruimingsplan in veel bedrijven niet aanwezig is, en dat er bij organisaties grote onzekerheid bestaat of zij na een calamiteit de werkzaamheden weer kunnen hervatten.

Tal van risico’s die op zich geen probleem zijn zolang ze maar een risico blijven en geen feit worden. Om de kans op deze problemen en onzekerheden te voorkomen kun je ervoor kiezen een bedrijfscontinuïteitssysteem op te zetten voor jouw organisatie.

De voordelen van een bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem (BCMS)

  • Risicobeheer: Een BCMS helpt bij het identificeren en beoordelen van potentiële risico's en bedreigingen voor de bedrijfsvoering. Door een gestructureerde aanpak kunnen organisaties proactieve maatregelen nemen om deze risico's te verminderen en zich voor te bereiden op mogelijke verstoringen.
  • Snel herstel na verstoringen: Een BCMS voorziet in gedocumenteerde plannen en procedures voor het snel herstellen van kritieke bedrijfsprocessen na een incident. Dit minimaliseert de downtime en helpt de operationele efficiëntie te herstellen.
  • Verhoogde veerkracht: Door continuïteitsplanning en -oefeningen worden organisaties veerkrachtiger. Ze kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en effectiever reageren op verstoringen, wat de bedrijfsstabiliteit bevordert.
  • Klantvertrouwen en reputatiebehoud: Organisaties met een goed geïmplementeerd BCMS tonen aan dat ze voorbereid zijn op noodsituaties. Dit versterkt het vertrouwen van klanten en stakeholders, en voorkomt reputatieschade die kan ontstaan door slechte reacties op verstoringen.
  • Wettelijke naleving: Veel sectoren en regio's vereisen dat organisaties maatregelen nemen voor bedrijfscontinuïteit. Een BCMS helpt organisaties te voldoen aan wettelijke vereisten en normen, zoals ISO 22301, en minimaliseert zo het risico op boetes en juridische complicaties.

BMGRIP & bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem implementeren

Organisaties die een bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem (BCMS) willen inrichten, begeleiden wij bij de implementatie daarvan. Wij trekken samen met de BCM-functionaris binnen jouw organisatie op tijdens de implementatie activiteiten en staan hem of haar met raad en daad bij.

Wij fungeren ook als trainer en coach, en leiden de BCM-functionaris en interne auditors op. Zo krijg je toegang tot een modulaire BCMS-methodiek. Alles helder op één plek waarmee je het beheer vereenvoudigt en de toegankelijkheid voor gebruikers vergroot. Het managementsysteem is hiermee een goede basis en later eenvoudig uit te breiden met andere aandachtsgebieden.

Onze op bedrijfscontinuïteit gespecialiseerde consultants helpen jouw organisatie graag verder in de wereld van bedrijfscontinuïteit. Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we de situatie van jouw organisatie en wat het gaat betekenen als jouw organisatie stappen wil zetten op het gebied van bedrijfscontinuïteit of aan de ISO 22301 wil (gaan) voldoen.

Haal een expert aan boord

Wij maken organisaties al 10 jaar weerbaar tegen risico's

Veelgestelde vragen

Adres

Computerweg 22
3542 DR Utrecht

KvK: 30277648
BTW: NL 8217.37.612.B01

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP