Informatiebeveiliging

Informatie is vandaag de dag één van de meest belangrijke en waardevolle bedrijfsmiddelen.
 • Grip op privacy, security & continuity
 • 0-meting voor informatiebeveiliging
 • Begeleiding bij certificering

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Wat houdt informatiebeveiliging in?

Heel kort door de bocht gezegd houdt informatiebeveiliging niet meer in dan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie.

Echter om dit voor elkaar te krijgen is meer nodig. Informatiebeveiliging bereik je door een geheel van maatregelen, dat is ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Deze maatregelen omvatten praktijken en technologieën die persoonlijke en zakelijke gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of vernietiging. 

Het doel van informatiebeveiliging is om de privacy van individuen te waarborgen, bedrijfsgeheimen te beschermen en de betrouwbaarheid van informatiesystemen te garanderen. Door middel van versleuteling, toegangscontroles, en bewustwordingstrainingen wordt informatiebeveiliging toegepast om risico's te minimaliseren en organisaties te helpen veilig en verantwoordelijk om te gaan met gevoelige informatie in een steeds digitalere wereld.

Toon aan dat jouw organisatie de informatiebeveiliging goed op orde heeft. Hiervoor bestaan er een aantal toetsingskaders of normeringen:

 • ISO 27001: De universele norm
 • NEN 7510: Nederlandse norm specifiek voor de zorgsector
 • ISAE 3402: Eigen toetsingskader op het gebied van informatiebeveiliging
 • BIO: Aanvulling voor de overheid
 • MedMij: De specifieke standaard voor PGO’s

Haal een expert aan boord

Wij maken organisaties al 10 jaar weerbaar tegen risico's

Welke problemen lost informatiebeveiliging op?

Informatiebeveiliging lost diverse problemen op die voortkomen uit de toenemende digitalisering en afhankelijkheid van informatietechnologie. Enkele cruciale problemen die door informatiebeveiliging worden aangepakt zijn:

 • Ongeautoriseerde toegang: Informatiebeveiliging voorkomt ongeoorloofde toegang tot gevoelige informatie, waardoor de privacy van individuen en de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens worden beschermd.
 • Gegevensintegriteit: Het waarborgt de integriteit van informatie, zodat gegevens niet onopgemerkt worden gewijzigd of gemanipuleerd, waardoor de betrouwbaarheid van informatie behouden blijft.
 • Datalekken: Informatiebeveiliging vermindert het risico op datalekken, waarbij persoonlijke of vertrouwelijke gegevens onbedoeld worden blootgesteld, wat kan leiden tot identiteitsdiefstal en andere schadelijke gevolgen.
 • Bedreigingen van buitenaf: Het beschermt tegen externe bedreigingen zoals malware, phishing-aanvallen en andere vormen van cybercriminaliteit die de veiligheid van systemen en gegevens in gevaar brengen.
 • Bedrijfsonderbrekingen: Informatiebeveiliging draagt bij aan bedrijfscontinuïteit door te voorkomen dat systemen worden aangetast of dat bedrijfskritieke gegevens verloren gaan, wat leidt tot operationele verstoringen.
 • Naleving van regelgeving: Het zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot gegevensbescherming, wat juridische complicaties en boetes helpt voorkomen.
 • Verlies van vertrouwen: Effectieve informatiebeveiliging voorkomt het verlies van vertrouwen bij klanten, partners en andere belanghebbenden die hun gegevens aan een organisatie toevertrouwen.
 • Intellectueel eigendom: Het beschermt bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom tegen diefstal of ongeautoriseerd gebruik door concurrenten of kwaadwillende actoren.

Kortom, informatiebeveiliging adresseert een breed scala aan problemen en risico's om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie te waarborgen en organisaties te beschermen tegen diverse bedreigingen.

Onze route naar optimale informatiebeveiliging

Onze expertise in informatiebeveiliging maakt ons de ideale partner voor jouw bedrijf. Laat onze consultant je begeleiden door het hele proces. 

Een gedetailleerde nulmeting van jouw organisatie is onze eerste stap. Hierop volgend ontwikkelen we een stappenplan op maat, afgestemd op jouw specifieke eisen en wensen. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Antwoord: Informatiebeveiliging omvat het geheel aan maatregelen dat is ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen, ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of vernietiging.

Antwoord: Informatiebeveiliging is cruciaal om privacy te waarborgen, bedrijfsgegevens te beschermen, en organisaties te behoeden voor datalekken en cyberaanvallen, waardoor verlies van vertrouwen en juridische consequenties worden voorkomen.

Antwoord: Bedreigingen omvatten onder andere malware, phishing, ongeautoriseerde toegang, interne fouten, en technologische kwetsbaarheden die de veiligheid van informatie in gevaar brengen.

Antwoord: Informatiebeveiliging gebruikt technologische oplossingen, zoals firewalls en antivirussoftware, en implementeert bewustwordingsprogramma's om medewerkers te informeren over potentiële gevaren.

Antwoord: De basisprincipes omvatten de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie, ook bekend als de CIA-driehoek (confidentiality, integrity en availability).

Antwoord: Informatiebeveiliging zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Antwoord: Medewerkers dragen bij door bijvoorbeeld veilig wachtwoordgebruik, het vermijden van phishing-aanvallen, en bewust te zijn van de beveiligingspraktijken binnen de organisatie en in algemene zin door op de hoogte te zijn van het in de organisatie geldende informatiebeveiligingsbeleid en dit ook na te leven.

Antwoord: Technologieën omvatten firewalls, antivirussoftware, versleuteling, en authenticatiemethoden zoals tweefactorauthenticatie (2FA).

Antwoord: Cybersecurity is een onderdeel van informatiebeveiliging dat specifiek gericht is op het beschermen van systemen, netwerken en gegevens tegen cyberaanvallen.

Antwoord: Organisaties kunnen dit bereiken door risicobeoordelingen uit te voeren, passende beveiligingsmaatregelen te implementeren, en continue monitoring en evaluatie toe te passen om zich aan te passen aan nieuwe bedreigingen.

 

Neem contact met ons op

Onze op informatiebeveiliging gespecialiseerde consultants helpen jouw organisatie graag verder in de wereld van informatiebeveiliging. Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we de situatie van jouw organisatie en wat het gaat betekenen als jouw organisatie aan één of meer normen voor informatiebeveiliging wil gaan voldoen.

BMGRIP heeft ruim 10 jaar ervaring met Operational Technology (OT) security:

Wij zijn gespecialiseerd in OT security. De oplossing ligt bij de bewustwording en maatregelen van zowel technische als organisatorische aard. Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van OT-security? Hoe is dit binnen jouw organisatie nu geregeld?

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP