Medmij certificering

Medmij is de standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens. Tussen cliënt en professional. BMGRIP begeleidt bij de certificering voor deze standaard.

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Wat houdt het Medmij Label in?

MedMij stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Zo’n omgeving – een app of website – moet op een beveiligde en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. MedMij stelt hiervoor de spelregels op.

Zoals een NEN 7510 certificaat en aanvullende MedMij eisen
Diverse partijen in de zorg en ondersteuning werken samen in het MedMij label: brancheorganisaties, verenigingen van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, zorgverzekeraars, patiënten en (lokale) overheden. Deze organisaties vormen samen het Informatieberaad Zorg. Patiënten federatie Nederland coördineert het MedMij-programma en vormt samen met Nictiz (National ICT Instituut in de Zorg) en het ministerie van VWS het uitvoerende programmateam.

Haal een expert aan boord

Wij maken organisaties al 10 jaar weerbaar tegen risico's

De vereisten voor het Medmij label

De kern van het werk van MedMij is het maken van een afsprakenstelsel. Dit stelsel is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners van de grond te krijgen. Dit vertrouwen wordt gesymboliseerd door het MedMij-label dat aangeeft dat een product of dienst voldoet aan het MedMij-afsprakenstelsel.

Voor het MedMij-label moeten de volgende dingen geregeld zijn:

  • NEN-7510 certificaat
  • Aanvullende auditverklaring met een onderbouwende rapportage omtrent het voldoen aan MedMij eisen.
  • Specificering van 20-tal NEN-7510 beheersmaatregelen.
  • Waaronder het voldoen aan NEN-7512 (informatie-uitwisseling) en NEN-7513 (logging).

Stappenplan voor certificering Medmij label

Bij ons vind je gespecialiseerde begeleiding voor de certificering voor het Medmij label. Onze business consultants kan jouw bedrijf stap voor stap ondersteunen. De eerste stap is een grondige analyse van jouw organisatie met onze nulmeting, gevolgd door het opstellen van een gepersonaliseerd stappenplan dat aansluit bij de situatie van je organisatie.

Neem contact met ons op

Onze consultants kennen de branche zorg en daarbij horende wet- en regelgeving en normeringen erg goed. Zij helpen je dan ook graag verder met jouw vraagstukken rondom MedMij en de certificering hiervan.

Veelgestelde vragen

MedMij is een Nederlandse standaard die ervoor zorgt dat gezondheidsgegevens veilig en gestructureerd uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners, gezondheidsapps en burgers. Het doel is om burgers meer regie te geven over hun eigen gezondheidsgegevens.

MedMij maakt gebruik van gestandaardiseerde afspraken en technologieën om de uitwisseling van gezondheidsgegevens te faciliteren. Zorgaanbieders en gezondheidsapps die voldoen aan de MedMij-standaard kunnen veilig gegevens uitwisselen met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een burger. Deze PGO fungeert als een digitaal dossier waarin de burger zijn of haar gezondheidsgegevens kan beheren.

MedMij maakt het mogelijk om verschillende soorten gezondheidsgegevens uit te wisselen, waaronder medicatiegegevens, laboratoriumuitslagen, consultverslagen, allergieën, enzovoort. Het doel is om een zo volledig mogelijk beeld van de gezondheid van een individu te bieden, zodat zorgverleners beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Ja, privacy en veiligheid zijn essentiële aspecten van MedMij. De standaard bevat strenge eisen op het gebied van privacybescherming en beveiliging van gezondheidsgegevens. Zorgaanbieders en gezondheidsapps die voldoen aan de MedMij-standaard moeten voldoen aan deze eisen, waardoor de privacy van de gebruiker gewaarborgd wordt.

Als burger kun je profiteren van MedMij door een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te gebruiken. Met een PGO kun je al je gezondheidsgegevens op één plek beheren en heb je meer regie over je eigen gezondheid. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen welke zorgverleners toegang krijgen tot jouw gegevens en welke gezondheidsapps je wilt gebruiken om gegevens te verzamelen. Dit kan leiden tot beter geïnformeerde beslissingen en meer gepersonaliseerde zorg.

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP