Risicomanagement uitbesteden

Voorkom problemen en boetes door te weten wat je risico’s zijn binnen je organisatie. Het juist toepassen van risicomanagement brengt vele voordelen met zich mee.
 • Roadmap voor informatiebeveiliging
 • Grip op privacy, security & continuity
 • Meer dan 10 jaar ervaring

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement definieert zich als het proces van identificatie, evaluatie en beheer van risico’s voor een organisatie, met als doel het minimaliseren van de negatieve impact en optimaliseren van kansen.

Definitie van een risico: de mogelijkheid van een onzekere gebeurtenis of voorwaarde die een negatieve impact kan hebben op de doelstellingen van een individu, organisatie of project.

BMGRIP is gespecialiseerd in risicomanagement voor de onderstaande 3 vormen van risico’s:

 • Strategisch:(financiële) risico’s voortkomend uit onverwachte gebeurtenissen of trends die de langetermijndoelstellingen en concurrentiepositie van een organisatie kunnen bedreigen
 • Compliance: (financiële) risico’s voortkomend uit het niet naleven van wet- en regelgeving, branchevoorschriften of interne richtlijnen binnen een organisatie.
 • Operationeel: (financiële) risico’s voortkomend uit de operationele bedrijfsvoering. Op te splitsen in commercieel risico (vraag) en operationeel risico (aanbod)

Onze aanpak voor risicomanagement

Om de risicoanalyse grondig en volledig uit te kunnen voeren, maken wij met onze risicoanalyse methodiek gebruik van onze SMART- filosofie en -methodiek:

 • Focus: de (primaire) processen, middelen, en organisatie wordt centraal gesteld
 • Risicomatrix: de maatregelen worden bepaald aan de hand van een risicomatrix en de SWOT-analyse
 • Vakgebieden: meerdere vakgebieden worden meegenomen. Quality, security, privacy en continuity hangen namelijk sterk met elkaar samen.
 • Dilemma’s: we zoeken actief naar dilemma’s waarbij we in de risicoafweging een balans vinden tussen commerciële kansen en operationele risico’s

Ons stappenplan 

Tijdens het risicomanagementproces volgen we de Plan-Do-Check-Act cyclus voor continue verbetering. Wil je de risicomanagement van je organisatie op orde krijgen, dan komt onze route er doorgaans zo uit te zien:

 1. Bepalen van de scope
 2. Vaststellen van strategie & beleid
 3. Risicoanalyses & prioriteiten uitvoeren
 4. Inrichten & verbeteren op van het verbeterplan
 5. Uitvoeren van primaire en ondersteunende processen
 6. Monitoren & meten van (bijna) incidenten en afwijkingen uit de metingen en audits
 7. Analyseren & evalueren van de risico’s
 8. Bijsturen en aanscherpen van de maatregelen op basis van het risicoprofiel en resultaten

Risicomanagement is maatwerk. Voor iedere organisatie zal het stappenplan er inhoudelijk net iets anders uitzien. Wij stemmen graag met je af waar de focus op dient te liggen.

Neem contact op met onze consultant

Risicomanagement nemen wij graag voor je uit handen. Wij voeren risicomanagement op maat uit. Wil je met ons sparren? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee. 

Haal een expert aan boord

Wij maken organisaties al 10 jaar weerbaar tegen risico's

Veelgestelde vragen

Direct hulp

Schakel binnen 24 uur met onze consultants.

Adres

Computerweg 22
3542 DR Utrecht

KvK: 30277648
BTW: NL 8217.37.612.B01

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP