HKZ-norm: voor kwalitatief hoogwaardige zorg

HKZ is de norm voor het beheersen van kwaliteit in de zorg. Via het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) laten gezondheidsorganisaties en praktijken in zorg en welzijn zien dat ze constant oog en oor hebben voor kwaliteit en ze staan voor duurzame kwaliteitsverbetering. De HKZ norm is gebaseerd op de algemene kwaliteitsnorm ISO 9001. Daarnaast kent de HKZ nog een aantal specifieke eisen.

Onze consultants zijn ervaren en gespecialiseerd in het implementeren van kwaliteitsnormen. Ze kennen daarnaast de zorgsector goed. Dit maakt de ideale combinatie om ook jouw organisatie goed te kunnen helpen op het gebied van een managementsysteem voor kwaliteit!
 • Ruim 10 jaar ervaring
 • Grip op privacy, security & continuity
 • Begeleiding bij certificering

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Hoe kun je de HKZ-norm interpreteren als zorgorganisatie?

HKZ is een Nederlandse-standaard vooreen kwaliteitssysteem voor organisaties in de gezondheidszorg. Het HKZ-keurmerk is bedoeld om de kwaliteit van zorginstellingen heel gericht te waarborgen en te verbeteren. Het keurmerk is gebaseerd op normen en criteria die zijn opgesteld door HKZ, in samenwerking met zorgprofessionals, patiënten en andere belanghebbenden, waarbij als basis de ISO 9001 gebruikt is.

Organisaties die voldoen aan de HKZ-normen laten zien dat ze hun processen op een kwalitatief hoog niveau hebben ingericht en continu werken aan verbetering. Het HKZ-keurmerk is van toepassing op diverse zorgsectoren, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorginstellingen.

De implementatie van HKZ-normen stimuleert organisaties om efficiënter te werken, de patiëntveiligheid te verhogen en de tevredenheid van zowel patiënten als medewerkers te vergroten. Het HKZ-keurmerk dient als erkenning van de inspanningen van zorginstellingen om hoogwaardige zorg te leveren en fungeert als een kwaliteitsstempel binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

De HKZ-norm kent naast het algemene deel specifieke normen voor verschillende sectoren in de zorg, zoals bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg etc. Als een zorgaanbieder meerdere zorgdiensten aanbiedt betekent dit dat je als organisatie moet voldoen aan alle relevante HKZ-normen.

De voordelen van voldoen aan de HKZ-norm

Een HKZ-keurmerk biedt patiënten, cliënten, verzekeraars en andere betrokkenen de garantie dat de organisatie haar kwaliteit levert in lijn met de eisen vanuit de HKZ-norm, de klant centraal stelt en doorlopend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

 • De HKZ is dé norm voor zorgorganisaties als het gaat om kwaliteit.
 • Het is de basis voor structuur en continu verbeteren.
 • Een formele klachtenprocedure en structurele klanttevredenheidsmetingen.
 • Na certificering voldoe je ook aan de AVG wet- en regelgeving.
 • Bewustwording en betrokkenheid bij jouw medewerkers rondom kwaliteit.
 • Duidelijke maatregelen als antwoord op de vastgestelde risico’s.
 • Jouw organisatie beschikt over een duidelijk kwaliteitsbeleid.
 • Een structuur voor periodieke monitoring, meting, controles en audits.

Onze focus ligt op het bieden van gespecialiseerde ondersteuning bij het voldoen aan de HKZ-norm. Laat onze consultants je organisatie begeleiden naar succes. 

We starten met een diepgaande nulmeting om jouw organisatie volledig te analyseren. Daarna creëren we een op maat gemaakt stappenplan dat aansluit bij jouw unieke wensen. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

Contact opnemen

Veelgestelde vragen

1. Wat is HKZ en waar staat het voor?

Antwoord: HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het is een Nederlands keurmerk en kwaliteitssysteem voor organisaties in de gezondheidszorg, ontworpen om de kwaliteit van zorginstellingen te waarborgen en te verbeteren.

2. Welke organisaties komen in aanmerking voor het HKZ-keurmerk?

Antwoord: Diverse zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorggerelateerde organisaties, komen in aanmerking voor het HKZ-keurmerk.

3. Wat zijn de voordelen van het behalen van het HKZ-keurmerk?

Antwoord: Organisaties met het HKZ-keurmerk laten zien dat ze hun processen op een hoog kwaliteitsniveau hebben ingericht, wat de efficiëntie verhoogt, de patiëntveiligheid bevordert en de tevredenheid van patiënten en medewerkers vergroot.

4. Hoe verloopt het certificeringsproces voor het HKZ-keurmerk?

Antwoord: Organisaties moeten voldoen aan specifieke normen en criteria die zijn opgesteld door HKZ. Het certificeringsproces omvat een beoordeling van de kwaliteitsprocessen binnen de organisatie.

5. Wat zijn enkele specifieke HKZ-normen waaraan organisaties moeten voldoen?

Antwoord: Voorbeelden van normen zijn gericht op leiderschap, personeelsmanagement, cliëntgerichtheid, en continue verbetering.

6. Hoe vaak moet een organisatie haar HKZ-certificering vernieuwen?

Antwoord: De certificering is over het algemeen geldig voor een bepaalde periode, meestal drie jaar, waarna hercertificering nodig is.

7. Wat is de rol van medewerkers bij het behalen van het HKZ-keurmerk?

Antwoord: Medewerkers spelen een cruciale rol bij het implementeren en handhaven van de HKZ-normen binnen de organisatie.

8. Hoe kan HKZ bijdragen aan verbetering van de patiëntenzorg?

Antwoord: HKZ stimuleert organisaties om processen te optimaliseren, wat uiteindelijk leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid.

9. Hoe kan een organisatie zich voorbereiden op een HKZ-audit?

Antwoord: Voorbereiding omvat het doorlopen van de HKZ-normen, het opzetten van interne audits en het zorgen voor documentatie die conform de normen is.

10. Wat zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen bij het implementeren van HKZ-normen?

Antwoord: Uitdagingen kunnen onder meer liggen in het betrekken van medewerkers, het onderhouden van documentatie en het continu monitoren en verbeteren van processen. Het betrekken van het gehele personeel bij het kwaliteitsproces is cruciaal.

Neem contact op

Onze in zorg en kwaliteit gespecialiseerde consultants helpen jouw organisatie graag verder in de wereld van de HKZ. Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we de situatie van jouw organisatie en wat het gaat betekenen als jouw organisatie aan de HKZ wil gaan voldoen.

Direct hulp

Adres

Computerweg 22
3542 DR Utrecht

KvK: 30277648
BTW: NL 8217.37.612.B01

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP